Besluit op de Dividendbelasting 1941

Besluit op de Dividendbelasting 1941

Ik heb de eer U hierbij mede te delen dat van een naamloze vennootschap tot instandhouding van landgoederen, die voldoet aan de voorwaarden van lid 1 van artikel 36 van de Eerste Uitvoeringsbeschikking Inkomstenbelasting 1941, de heffing dividendbelasting achterwege kan blijven.