Besluit van 11 oktober 1947, tot instelling van een Departement van Algemeen Bestuur, dat de naam zal dragen van Ministerie van Algemene Zaken

Besluit instelling Ministerie van Algemene Zaken

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van de Minister-President, Minister van Overzeese Gebiedsdelen a.i., van 10 October 1947, no. 14221;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Onze Ministers, Hoofden der Departementen van Algemeen Bestuur, zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
WILHELMINA.
De Minister-President, Minister van Overzeese Gebiedsdelen a.i., BEEL.
De Minister van Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN.