Aanwijzing inrichting ten dienste van de veeartsenijkundige dienst

Aanwijzing inrichting ten dienste van de veeartsenijkundige dienst

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;
Gelet op het bepaalde in de slotzin van artikel 1 van het Koninklijk besluit van 23 Februari 1922, S. 82, ter uitvoering van artikel 3 der Veewet;

Heeft goedgevonden te bepalen:

's-Gravenhage
De Minister voornoemd, Mansholt.