Beschikking verwisseling grootboek 1946

Beschikking verwisseling Grootboek 1946

De Minister van Financiën;
Gelet op artikel 3, lid 2, van het Koninklijk besluit van 14 November 1945 (Staatsblad no. F 268);
Gelet op artikel 2, lid 2, van het Koninklijk besluit van 8 Januari 1946 (Staatsblad no. G 9), zoals dit is gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk besluit van 9 Februari 1949 (Staatsblad no. J 64);
Gelet op de Beschikking overdracht en aflossing Grootboek 1946 (Nederlandse Staatscourant van 11 Februari 1949, no. 30);

Heeft goedgevonden en verstaan te bepalen:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

4

Vervallen

Artikel

5

Deze beschikking, die in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst, kan worden aangehaald als: Beschikking verwisseling Grootboek 1946. Zij treedt in werking met ingang van 1 November 1949.

's-Gravenhage
De Minister van Financiën, P.Lieftinck