Besluit van 27 Februari 1950 tot uitvoering van de artikelen 4, vijfde lid, en 138, tweede lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie. (Staasblad 1950, No. K 22.)

Besluit ex artikel 4 Wet op de Bedrijfsorganisatie (vaststelling aantal leden Sociaal-Economische Raad)

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Staatssecretaris van Economische Zaken en Onze Minister van Sociale Zaken van 16 Februari 1950, no. 11193 O.B., Directie voor Wetgeving en andere Juridische Aangelegenheden;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Het aantal leden van de Sociaal-Economische Raad bedraagt zesendertig.

Artikel

2

De eerste zittingsperiode van de Sociaal-Economische Raad vangt aan op 1 April 1950.

Onze Staatssecretaris van Economische Zaken en Onze Minister van Sociale Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Sankt Anton
JULIANA.
De Staatssecretaris van Economische Zaken, W. C. L. VAN DER GRINTEN.
De Minister van Sociale Zaken, A. M. JOEKES.
De Minister van Justitie, WIJERS.