Besluit van 5 december 1950, houdende uitvoering van de artikelen 38, eerste en derde lid, 67, derde lid, 100, eerste lid, 106 en 111, eerste lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie

Bekendmakingen en afkondigingen bedrijfsorganisatie

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Sociale Zaken van 18 October 1950, No. 56364, Afdeling HN/DO en van 19 October 1950, No. 2152, Afdeling Arbeidsverhoudingen;
Gelet op de artikelen 38, eerste en derde lid, 67, derde lid, 100, eerste lid, 106 en 111, eerste lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;
De Raad van State gehoord (advies van 7 November 1950, No. 33);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Sociale Zaken van 17 November 1950, No. 65023, Afdeling HN/DO en van 24 November 1950, No. 2403, Afdeling Arbeidsverhoudingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die der dagtekening van het Staatsblad, waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Economische Zaken, VAN DEN BRINK.
De Minister van Sociale Zaken, A. M. JOEKES.
De Minister van Justitie, STRUYCKEN.