Besluit van 7 november 1952, houdende wijziging van de naam van het Departement voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen in die van Departement van Overzeese Rijksdelen en overdracht van een gedeelte van de taak van dit Departement aan andere Departementen

Besluit wijziging naam Departement voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, mede namens Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Onze Minister zonder Portefeuille, Mr J. M. A. H. Luns, en Onze Ministers van Binnenlandse Zaken, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van Financiën, van Economische Zaken, van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, dd. 6 November 1952, nr 33328;

Hebben goedgevonden en verstaan:

onbenoemd

Onze Ministers zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van Ministers, de Raad van State, de Staten-Generaal, de Algemene Rekenkamer en aan de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister zonder Portefeuille, Mr J. M. A. H. Luns, de Ministers van Binnenlandse Zaken, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van Financiën, van Economische Zaken, van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen.

Soestdijk,
JULIANA.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, W. DREES.
De Minister van Justitie, L. A. DONKER.