Beschikking van 14 Mei 1954, houdende instelling van een tweede enkelvoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke kinderzaken, tevens belast met de behandeling van kinderstrafzaken bij de Arrondissements-Rechtbank te Zwolle

Beschikking instelling tweede enkelvoudige kamer voor burgerlijke kinderzaken, tevens kinderstrafzaken, bij de Arrondissements-rechtbank te Zwolle

De Minister van Justitie,
Mede gelet op de Wet van 16 Augustus 1951, Stb. 385, houdende regelen tot bevordering van grotere specialisering van de kinderrechters en op het Koninklijk besluit van 5 Juni 1952, Stb. 329;

Heeft goedgevonden te bepalen:

Enig artikel

Bij de Arrondissements-Rechtbank te Zwolle een tweede uit één lid bestaande (enkelvoudige) kamer voor de behandeling van burgerlijke kinderzaken, tevens belast met de behandeling van kinderstrafzaken, in te stellen.

Deze beschikking zal worden geplaatst in het Staatsblad en afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage
De Minister van Justitie, L. A. DONKER.
De Minister van Justitie, L. A. DONKER.