Besluit van 10 november 1954, houdende instelling van de functie van Bevelhebber der Landstrijdkrachten voor de vredesorganisatie van de Koninklijke Landmacht

Besluit instelling functie Bevelhebber der Landstrijdkrachten voor de vredesorganisatie van de Koninklijke Landmacht

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Oorlog van 5 November 1954, Directoraat Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving en Publiekrecht, Nr. 138216;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Voor de vredesorganisatie van de Koninklijke Landmacht wordt ingesteld de functie van Bevelhebber der Landstrijdkrachten.

Artikel

2

Als Bevelhebber der Landstrijdkrachten wordt aangewezen de Chef van de Generale Staf.

Artikel

3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Oorlog is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Oorlog, C. STAF.
De Minister van Justitie, L. A. DONKER.