Aanwijzing Opsporingsambtenaren veewet

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening,
Gelet op artikel 76 van de Veewet (Stb. 1920, 153),

Besluit:

Artikel

1

Als ambtenaren, belast met de opsporing van feiten, strafbaar gesteld bij de Veewet (Stb. 1920, 153) , worden aangewezen de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst.

Artikel

2

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Mansholt