Besluit van 20 juli 1955, houdende instelling van de functie Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten voor de oorlogsorganisatie van de Koninklijke Luchtmacht

Besluit instelling functie Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten voor de oorlogsorganisatie van de Koninklijke Luchtmacht

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Oorlog van 15 Juli 1955, Directoraat Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving en Publiekrecht, Nr 210.611;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Voor de oorlogsorganisatie van de Koninklijke Luchtmacht wordt ingesteld de functie van Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten.

Artikel

2

Wij benoemen de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten als bedoeld in artikel 1 van dit besluit.

Artikel

3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Oorlog is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Oorlog, C. STAF.
De Minister van Justitie, L. A. DONKER.