Stelsels stenografie bij het examen leraar stenografie, enz.

Stelsels stenografie bij het examen leraar stenografie, enz.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
Gelet op het 2de lid van artikel 1 van het Koninklijk besluit van 4 augustus 1955, Stb. 366,

brengt ter kennis van belanghebbenden, dat bij het examen voor leraar in de stenografie en bij dat voor de aantekening van leraar in de stenografie in een vreemde taal zal worden geëxamineerd in de stelsels „Groote” en „Pont”.

's-Gravenhage
De Staatssecretaris voornoemd,
Namens deze,
De chef van de afdeling Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs, J. B.Drewes