Besluit van 26 oktober 1956, houdende toevoeging van de aangelegenheden van de bezitsvorming en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie aan het departement van Binnenlandse Zaken en naamsverandering van dit departement in: Departement van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie

Besluit toevoeging aangelegenheden bezitsvorming en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie aan het departement van Binnenlandse Zaken

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, namens de Raad van Ministers, van 23 oktober 1956, nr. 46004;
Gelet op artikel 86 der Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze Ministers, de Raad van State, de Staten-Generaal en de Algemene Rekenkamer.

Taormina
JULIANA.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, W. DREES.
De Minister van Binnenlandse Zaken a.i., J. G. SUURHOFF.
De Minister van Economische Zaken, J. ZIJLSTRA.
De Minister van Justitie, SAMKALDEN.