Bevoegdverklaring Chef Spoorwegrecherche tot Verzoeken om Verklaringen Omtrent Het Gedrag

Bevoegdverklaring Chef Spoorwegrecherche tot Verzoeken om Verklaringen Omtrent Het Gedrag

De Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie,

Bepaalt:

De chef van de Spoorwegrecherche van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen is bevoegd bij de burgemeesters verzoeken om verklaringen omtrent het gedrag van personeelsleden en aspirant-personeelsleden van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen en van de N.V. Van Gend en Loos in te dienen.

Deze beschikking zal in de Nederlandse Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage
De minister voornoemd,
Voor deze:
De secretaris-generaal, J. M.Kan