Besluit van 19 mei 1959, houdende wijziging in de taakverdeling, samenvoeging en naamswijziging van departementen

Besluit wijziging taakverdeling, samenvoeging en naamswijziging van departementen

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 19 mei 1959, nr. 128104;
Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Afschrift van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant, zal worden gezonden aan de Raad van Ministers, de Hoge Colleges van Staat, de Gevolmachtigde Ministers van Suriname en van de Nederlandse Antillen en de Departementen van Algemeen Bestuur.

's-Gravenhage
JULIANA.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, J. DE QUAY.
De Minister van Justitie, A. C. W. BEERMAN.