Beschikking ingevolge artikel 4 van de Algemene Weduwen- en Wezenwet (vermoedelijk overlijden)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Gelet op artikel 4 van de Algemene Weduwen- en Wezenwet,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Overgangsbepaling

Artikel

3

Wanneer op de dag, waarop de artikelen 8 en 13 van de Algemene Weduwen- en Wezenwet in werking treden, reeds voor de toepassing van de Invaliditeitswet van iemand het vermoedelijk overlijden, alsmede de dag van dat overlijden zijn vastgesteld, geldt deze vaststelling tevens voor de toepassing van de Algemene Weduwen- en Wezenwet.

's-Gravenhage
De staatssecretaris voornoemd,B. Roolvink