Besluit van 18 augustus 1959, houdende opheffing van het Departement van Zaken Overzee

Besluit opheffing Departement van Zaken Overzee

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 14 augustus 1959, nr. 129173;
Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst; waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van Ministers, de Hoge Colleges van Staat, de Gevolmachtigde Ministers van Suriname en van de Nederlandse Antillen en Departementen van Algemeen Bestuur.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, J. DE QUAY.
De Minister van Justitie, A. C. W. BEERMAN.