Vaststelling van een verboden gebied ter gelegenheid van de opening der Staten-Generaal

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel

1

Jaarlijks, op de derde dinsdag in september, ter gelegenheid van de opening van de Staten-Generaal, wordt het uitoefenen van de burgerlijke luchtvaart boven het gebied, gelegen binnen een cirkel met een straal van 2 km, beschreven om het Binnenhof, gelegen in de gemeente 's-Gravenhage, als middelpunt, van 12 uur tot 17 uur plaatselijke tijd verboden.

Artikel

2

Deze beschikking treedt in werking op het tijdstip, waarop de Luchtvaartwet in werking treedt.

's-Gravenhage
De minister voornoemd,
Namens de minister;
De secretaris-generaal,Gieben.