Nieuwe voorschriften ter uitvoering van artikel 8 van de Veewet

De Minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

De beschikking van 24 september 1947, nr. 196/91 W, afdeling Juridische Zaken L, Stcrt. 185, ter uitvoering van artikel 8 van de Veewet, wordt ingetrokken.

Artikel

3

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag, volgend op die harer bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij, V. G. M.Marijnen