Formulier van Kennisgeving Vestiging en Neerlegging Praktijk Artsen, Tandartsen, Apothekers Vroedvrouwen en Tandheelkundigen

vast te stellen het model van het formulier van kennisgeving van vestiging en van neerlegging van de praktijk door artsen, tandartsen, apothekers, vroedvrouwen en tandheelkundigen, welk model bij deze beschikking is gevoegd.

's-Gravenhage
De minister voornoemd,
Voor deze:
De secretaris-generaal, J. H.Klatte

FORMULIER van kennisgeving van vestiging en neerlegging van de praktijk door artsen, tandartsen, apothekers, vroedvrouwen en tandheelkundigen, zoals bedoeld in artikel 3 van het Koninklijk besluit van 14 juli 1959, Stb. 284 (Besluit kennisgeving mutaties Gezondheidswet). Bestemd voor de geneeskundige/farmaceutische hoofdinspecteur van de volksgezondheid, te 's-Gravenhage.

Naam:

Voornamen:

Bij vrouwen:

gehuwd met/gehuwd geweest met:

Naam:

Voornamen:

Geboorteplaats:

Geboortedatum:

Woonadres:

Beroep:

Praktijkadres:

Datum afgifte diploma:

Plaats afgifte diploma:

Datum aanvang praktijk:

In gemeente:

Datum neerlegging praktijk:

Gemeente:

Datum:

Ondertekening:

Behoort bij beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 18 november 1959, nr. 17351, Directie Volksgezondheid, afdeling Medische Beroepen en Ziektenbestrijding.

Mij bekend,
De secretaris-generaal, J. H.Klatte