Besluit van 30 september 1960, houdende overdracht van de bevoegdheden ingevolge de Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers (Stb. 1947, H 420) van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Minister van Maatschappelijk Werk

Besluit overdracht bevoegdheden ingevolge de Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Minister van Maatschappelijk Werk

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Maatschappelijk Werk van 28 september 1960, afdeling Bijzondere Maatschappelijke Zorg/C 1, nr. U 30744, mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig

artikel

Met ingang van 1 oktober 1960 worden de bevoegdheden van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat ingevolge de Wet buitengewoon pensioen zeeliedenoorlogsslachtoffers (Stb. 1947, H 420) overgedragen aan Onze Minister van Maatschappelijk Werk.

Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Maatschappelijk Werk zijn belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van Ministers, de Hoge Colleges van Staat, de Departementen van Algemeen Bestuur en de Buitengewone Pensioenraad.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Verkeer en Waterstaat, H. A. KORTHALS.
De Minister van Maatschappelijk Werk, M. KLOMPÉ.
De Minister van Justitie, A. C. W. BEERMAN.