Aanwijzing ambtenaren, als Bedoeld in Artikel 72 van de Luchtvaartwet

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 72 van de Luchtvaartwet (Stb. 1958, 47),

Besluit:

Artikel

1

Als ambtenaren, bedoeld in bovengenoemd artikel, worden aangewezen de directeur-generaal en de plaatsvervangend directeur-generaal van de Rijksluchtvaartdienst.

Artikel

2

Zijn beschikking van 17 september 1959, nr. PZ/P 6463, Rijksluchtvaartdienst, wordt ingetrokken.

's-Gravenhage
De minister voornoemd,
Voor de minister:
De secretaris-generaal, L. Verloop, l.-s.-g