Besluit van 6 juli 1962, houdende erkenning van het openbaar belang van werken ingevolge de Deltawet

Besluit erkenning van openbaar belang van werken ingevolge de Deltawet

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 2 juli 1962, nr. 37327, Directie van de Waterstaat, Afdeling Waterstaatsrecht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Verkeer en Waterstaat, H. A. KORTHALS.
De Minister van Justitie, A. C. W. BEERMAN.