Uitvoering van artikel 13a, tweede lid, van het Koninklijk besluit van 8 mei 1959 (Stb. 287), houdende regelen betreffende de schadeloosstelling, bedoeld in artikel 5 van de wet van 10 juli 1952 (Stb. 407)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Gelet op artikel 13a, tweede lid, van het Koninklijk besluit van 8 mei 1959 (Stb. 287), houdende regelen betreffende de schadeloosstelling, bedoeld in artikel 5 van de wet van 10 juli 1952 (Stb. 407), ter verzekering van het beschikbaar blijven van goederen voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of daarmede verband houdende buitengewone omstandigheden,

Besluit:

Artikel

1

2A. Motorrijtuigen voor personenvervoer

f 2,25

f 0,15

2B. andere motorrijtuigen: met een laadvermogen in kg

Vermeerderd met per km

Vermeerderd met per km

t/m

1000

2,80

0,19

van

1001

t/m

1500

2,90

0,21

1501

"

2000

3, —

0,23

2001

"

3000

3,15

0,25

3001

"

4000

3,30

0,28

4001

"

5000

3,45

0,31

5001

"

6000

3,60

0,34

6001

"

7000

3,75

0,37

7001

"

8000

3,90

0,41

8001

"

9000

4,05

0,45

9001

"

10000

4,20

0,43

10001

"

11000

4,35

0,52

11001

"

12000

4,50

0,56

12001

"

13000

4,70

0,59

13001

"

14000

4,90

0,63

14001

"

15000

5,10

0,67

15001

"

16000

5,30

0,71

16001

"

17000

5,50

0,75

17001

"

18000

5,70

0,79

18001

"

19000

5,90

0,83

19001

"

20000

6,10

0,87

Artikel

2

's-Gravenhage
De Staatssecretaris van Economische Zaken, F. J. W.Gijzels