Aanwijzing van de Luchthaven Schiphol als luchthaven met gezondheidsdienst

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Gelet op artikel 19, eerste lid, van de Internationale Sanitaire Regeling (Trb. 1952, 145) en op artikel 4 van de Quarantainewet (Stb. 1960, 335),

Besluit:

Artikel

1

De Luchthaven Schiphol, gelegen in de gemeente Haarlemmermeer, wordt aangewezen als luchthaven met gezondheidsdienst.

Artikel

2

Deze beschikking, welke in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 januari 1964.

's-Gravenhage
De staatssecretaris voornoemd,
Voor deze:
De secretaris-generaal,
J. H. Klatte