Aanwijzing van de Luchthaven Zestienhoven als luchthaven met gezondheidsdienst

Aanwijzing van de Luchthaven Zestienhoven als luchthaven met gezondheidsdienst

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Gelet op artikel 19, eerste lid, van de Internationale Sanitaire Regeling (Trb. 1952, 145) en op artikel 4 van de Quarantainewet (Stb. 1960, 335),

Besluit:

Gerekend van 1 januari 1964, is de Luchthaven Zestienhoven, gelegen in de gemeente Rotterdam, aangewezen als luchthaven met gezondheidsdienst.

's-Gravenhage
De staatssecretaris voornoemd,
Namens de staatssecretaris:
De directeur wetenschappelijk onderzoek en planning,
Kruisinga