Aanwijzing Vervoerdocumenten en Nadere Administratievoorschriften inzake Uitvoering Verordening nr. 11 van de raad van de E.E.G.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 7 van het Koninklijk besluit van 14 februari 1964, Stb. 35,

Besluit:

1

definities

In deze beschikking wordt verstaan onder:

  • a.

    verordening: de Verordening nr. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen van 16 augustus 1960);

  • b.

    besluit: het Koninklijk besluit van 14 februari 1964, Stb. 35;

  • c.

    eigen vervoer: eigen vervoer, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder j, van de Wet Autovervoer Goederen en als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder i, van de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart.

2

E.E.G. discriminatie-controledocument

3

Andere vervoerdocumenten

4

Enkele bijzondere bepalingen voor het eigen vervoer

5

Inwerkingtreding

Deze beschikking wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van 1 maart 1964.

's-Gravenhage
De staatssecretaris voornoemd,
M. J. Keyzer

BIJLAGE

E.E.G.-discriminatie-controledocument

Nr.......................

BLAD A

(bestemd voor het vergezellen der goederen)

1.

Datum, waarop de goederen voor vervoer zijn aangenomen:

2.

Naam

Adres

Vervoerder

Afzender

Geadresseerde( 3Facultatief.)

3.

Plaats, waar de goederen voor vervoer zijn aangenomen:

4.

Plaats, voorzien voor de aflevering der goederen:

brutogewicht ( 1Naar behoefte.)

5.

Aard der goederen

6. Gewicht

hoeveelheid 3Facultatief.

volume 3Facultatief.

................................

.....................................................................................

................................

.....................................................................................

................................

.....................................................................................

7.

Te volgen route of afstand( 2Voor zover zulks een van de gebruikelijke vrachtprijs afwijkende vrachtberekening rechtvaardigt.) :

8.

Punten van grensoverschrijding (bij internationaal vervoer):

9.

Duur van het contract (1Naar behoefte.) – Huurcontracten (1Naar behoefte.) – Vervoertermijnen (1Naar behoefte.)– Vervoerde tonnage (1Naar behoefte.) :

10.

Andere vervoervoorwaarden (1Naar behoefte.):

11.

Vrachtprijs (3Facultatief.)

Prijs:

Korting:

Opgave der nevenprestaties, welke in bovengenoemde prijs zijn begrepen (laden, lossen, tellen, stuwen, bevestigen der goederen, afhalen of aan huis bestellen, huurcontainer, verzekering, voorschotten, remboursementen, douanekosten, enz.):

................................

................................

(Handtekening afzender)3Facultatief.

(Handtekening vervoerder)

E.E.G.-discriminatie-controledocument

Nr.......................

BLAD B

(door de vervoerondernemer te bewaren)

1.

Datum, waarop de goederen voor vervoer zijn aangenomen:

2.

Naam

Adres

Vervoerder

Afzender

Geadresseerde( 3Facultatief.)

3.

Plaats, waar de goederen voor vervoer zijn aangenomen:

4.

Plaats, voorzien voor de aflevering der goederen:

brutogewicht ( 1Naar behoefte.)

5.

Aard der goederen

6. Gewicht

hoeveelheid 6Voor zover zulks een van de gebruikelijke vrachtprijs afwijkende vrachtberekening rechtvaardigt.

volume 6Voor zover zulks een van de gebruikelijke vrachtprijs afwijkende vrachtberekening rechtvaardigt.

................................

.....................................................................................

................................

.....................................................................................

................................

.....................................................................................

7.

Te volgen route of afstand( 2Voor zover zulks een van de gebruikelijke vrachtprijs afwijkende vrachtberekening rechtvaardigt.) :

8.

Punten van grensoverschrijding (bij internationaal vervoer):

9.

Duur van het contract (4Facultatief. ) – Huurcontracten (4Facultatief. ) – Vervoertermijnen (4Facultatief. )– Vervoerde tonnage (4Facultatief. ) :

10.

Andere vervoervoorwaarden (4Facultatief. ):

11.

Vrachtprijs (6Voor zover zulks een van de gebruikelijke vrachtprijs afwijkende vrachtberekening rechtvaardigt. )

Prijs:

Korting:

Opgave der nevenprestaties, welke in bovengenoemde prijs zijn begrepen (laden, lossen, tellen, stuwen, bevestigen der goederen, afhalen of aan huis bestellen, huurcontainer, verzekering, voorschotten, remboursementen, douanekosten, enz.):

................................

................................

(Handtekening afzender)3Facultatief.

(Handtekening vervoerder)

Behoort bij de beschikking van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 21 februari 1964, nr. A-2/021809, Directoraat-Generaal van het Verkeer.

De secretaris-generaal,

C. J. G. J. Vinkesteijn.

Mij bekend,