Vaststelling borden of biljetten ter aanduiding van een vervoersverbod in verband met mond- en klauwzeer bij varkens

De Minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Vastgesteld worden de navolgende modellen en teksten van borden of biljetten, te plaatsen ter aanduiding van gebieden, waar ingevolge artikel 38 van de Veewet in verband met het voorkomen van mond- en klauwzeer een verbod tot vervoeren van herkauwende dieren en/of varkens van kracht is.

De borden of biljetten hebben een afmeting van omstreeks 26 bij 46 cm en een rode omlijsting. Zij zijn wit van kleur en bedrukt met de navolgende tekst in kapitale rode drukletters in de aangegeven opmaak:

Artikel

2

Deze beschikking zal worden bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van 5 mei 1964.

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,B. W.Biesheuvel