Beschikking etikettering geneesmiddelen op recept

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 1965.

's-Gravenhage
De staatssecretaris voornoemd, A. J. H.Bartels