Besluit van 21 mei 1964, houdende regelen ter uitvoering van artikel 41 van de Visserijwet 1963

Reglement voor de Organisatie ter verbetering van de Binnenvisserij 1964

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij a.i., van 10 maart 1964, no. J. 641, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
De Raad van State gehoord (advies van 8 april 1964, no. 68);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 6 mei 1964, no. J 1050, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Artikel

2

De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie. Hij voert de besluiten van het bestuur uit.

Artikel

3

De voorzitter vertegenwoordigt de organisatie in en buiten rechte.

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

8

Artikel

9

Artikel

10

Artikel

11

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip, waarop de Visserijwet 1963 in werking treedt. Het kan worden aangehaald als "Reglement voor de Organisatie ter verbetering van de Binnenvisserij", met vermelding van het jaartal van het Staatsblad, waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Landbouw en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Landbouw en Visserij, B. W. BIESHEUVEL.
De Minister van Justitie a.i., E. H. TOXOPEUS.