Regeling doctorstitel godgeleerdheid of wijsbegeerte

Regeling doctorstitel godgeleerdheid of wijsbegeerte

De Nederlandse kerkelijke instellingen van wetenschappelijk onderwijs, bedoeld in artikel XXIII van de overgangsbepalingen van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs, waarvan het doctoraat in de godgeleerdheid of in de wijsbegeerte het recht geeft tot het voeren van de titel doctor, zijn de volgende:

 • 1.

  Faculteit der wijsbegeerte ‘Berchmanianum’, te Nijmegen;

 • 2.

  Faculteit van theologie ‘Canisianum’, te Maastricht;

 • 3.

  Academie, uitgaande van de Johannes Calvijnstichting, te Kampen;

 • 4.

  Theologische Hogeschool van de Gereformeerde kerken in Nederland, Broederweg 15, te Kampen.