Regeling doorvoer Baarle-Nassau

De Minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Vervallen

Artikel

3

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij, B. W.Biesheuvel