GEZAMENLIJKE BESCHIKKING OMTRENT WINSTTOEREKENING BIJ VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

Gezamenlijke beschikking omtrent winsttoerekening bij verzekeringsondernemingen

De Staatssecretaris van Financiën van Nederland, de Minister van Financiën van Suriname en de Minister van Financiën van de Nederlandse Antillen,
Gelet op artikel 5, vierde lid, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (Stb. 1964, 425; Gouvernementsblad 1964, 117; Publicatieblad 1964, 178),

Besluiten:

Artikel

2

Artikel

3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Gezamenlijke beschikking omtrent winsttoerekening bij verzekeringsondernemingen.

's-Gravenhage
De Staatssecretaris van Financiën van Nederland, Van den Berge
Paramaribo, 17 december 1964, De Minister van Financiën van Suriname,J. A. Pengel
Willemstad, 17 december 1964, De Minister van Financiën van de Nederlandse Antillen,Ern. Petronia