Aflevering phenacetinum bevattende zelfstandigheden

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Overwegende, dat uit recente onderzoeken is gebleken, dat voldoende aanwijzingen bestaan voor het leggen van een verband tussen een overmatig gebruik van phenacetinum en een bepaalde vorm van irreversibele nierbeschadiging bij de mens, en het dientengevolge wenselijk moet worden geacht gebruikers van phenacetinumhoudende zelfstandigheden te waarschuwen;

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 oktober 1965.

's-Gravenhage
De staatssecretaris voornoemd, A. J. H.Bartels