Besluit van 14 april 1965, houdende instelling van een departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, opheffing van het departement van Maatschappelijk Werk en naamsverandering van departementen

Besluit instelling departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, dd. 14 april 1965, nr. 162268;
Gelet op artikel 86 van de Grondwet,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant en afschrift zal worden gezonden aan de Raad van Ministers, de Hoge Colleges van Staat, de Gevolmachtigde Ministers van Suriname en van de Nederlandse Antillen en de departementen van algemeen bestuur.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, J. CALS.
De Minister van Justitie, SAMKALDEN.