Toepassing artikel 4, lid 5, Wet op de Geneesmiddelenvoorziening

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Overwegende, dat het gebruik van zelfstandigheden, welke acecarbromalum, onderscheidenlijk carbromalum bevatten, bij de mens in geval van overdosering medisch moeilijk te behandelen acute intoxicaties kan veroorzaken, en bovendien is gebleken, dat het aantal, zowel onopzettelijke als opzettelijke, intoxicaties toeneemt;

Besluit:

Artikel

2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 september 1965.

's-Gravenhage
De staatssecretaris voornoemd,
Namens de staatssecretaris:
De directeur-generaal van de volksgezondheid, R. J. H. Kruisinga,plv