Regeling model document voor bromfietsen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gezien het verzoek van de Nederlandse Vereniging van Automobielassuradeuren (N.V.V.A.), te 's-Gravenhage;
Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Koninklijk besluit van 16 september 1965, Stb. 414;
Na overleg met de Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Deze beschikking wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage
De ministervoornoemd, J. G.Suurhoff

Bijlage