Besluit van 14 oktober 1966, houdende overbrenging van de aangelegenheden betreffende de Indonesische pensioenen e.a. van het departement van Buitenlandse Zaken naar het departement van Binnenlandse Zaken

Besluit overbrenging aangelegenheden betreffende Indonesische pensioenen van het departement van Buitenlandse Zaken naar het departement van Binnenlandse Zaken

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze minister-president, minister van Algemene Zaken dd. 10 oktober 1966, nr. 169714, mede namens Onze minister van Buitenlandse Zaken en Onze minister van Binnenlandse Zaken;
Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De zorg voor de aangelegenheden betreffende de Indonesische pensioenen en enige op aanverwant terrein liggende werkzaamheden, tot op heden behorende tot de taak van de Directie Overgangszaken Indonesië van het ministerie van Buitenlandse Zaken, gaan met ingang van 1 januari 1967 over naar het departement van Binnenlandse Zaken.

Onze ministers van Buitenlandse Zaken en van Binnenlandse Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Nederlandse Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze ministers, aan de Raad van State, aan de Algemene Rekenkamer en aan de Kamers der Staten-Generaal.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, J. CALS.
De Minister van Buitenlandse Zaken, a.i. J. CALS.
De Minister van Binnenlandse Zaken, P. J. VERDAM.
De Minister van Justitie, SAMKALDEN.