Besluit van 22 juni 1967, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 18 van de Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering

Besluit ex artikel 18 Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 11 mei 1967, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Sociale Verzekering, Afdeling Algemene Zaken, Nr. 57191;
De Raad van State gehoord (advies van 31 mei 1967, No. 26);
Gezien het nader rapport van onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 15 juni 1967, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. Alg. Zaken, No. 57763;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

De in artikel 17, eerste lid, van de Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering vermelde reeks van percentages wordt gewijzigd in de volgende reeks:

tijdvak, waarin het ongeval plaatsvond:

percentages:

vóór 1 januari 1932

621

1 januari 1932 tot 1 januari 1941

706

1 januari 1941 tot 1 januari 1943

602

1 januari 1943 tot 1 januari 1945

547

1 januari 1945 tot 1 januari 1946

458

1 januari 1946 tot 1 januari 1947

394

1 januari 1947 tot 1 januari 1949

359

1 januari 1949 tot 1 januari 1951

328

1 januari 1951 tot 1 januari 1952

291

1 januari 1952 tot 1 januari 1954

282

1 januari 1954 tot 1 april 1954

274

1 april 1954 tot 1 juli 1954

268

1 juli 1954 tot 1 oktober 1954

260

1 oktober 1954 tot 1 januari 1955

249

1 januari 1955 tot 1 oktober 1956

234

1 oktober 1956 tot 1 april 1957

220

1 april 1957 tot 1 juli 1957

211

1 juli 1957 tot 1 oktober 1957

205

1 oktober 1957 tot 1 januari 1958

201

1 januari 1958 tot 1 april 1960

191

1 april 1960 tot 1 juli 1960

188

1 juli 1960 tot 1 oktober 1960

182

1 oktober 1960 tot 1 januari 1961

178

1 januari 1961 tot 1 januari 1962

171

1 januari 1962 tot 1 januari 1963

164

1 januari 1963 tot 1 april 1963

159

1 april 1963 tot 1 juli 1963

156

1 juli 1963 tot 1 oktober 1963

152

1 oktober 1963 tot 1 maart 1964

150

1 maart 1964 tot 1 mei 1964

147

1 mei 1964 tot 1 juli 1964

144

1 juli 1964 tot 1 september 1964

140

1 september 1964 tot 1 oktober 1964

135

1 oktober 1964 tot 1 november 1964

132

1 november 1964 tot 1 december 1964

130

1 december 1964 tot 1 februari 1965

127

1 februari 1965 tot 1 april 1965

125

1 april 1965 tot 1 juli 1965

123

1 juli 1965 tot 1 november 1965

119

1 november 1965 tot 1 januari 1966

117

1 januari 1966 tot 1 april 1966

115

1 april 1966 tot 1 juli 1966

113

1 juli 1966 tot 1 oktober 1966

111

1 oktober 1966 tot 1 januari 1967

109

1 januari 1967 tot 1 april 1967

106

1 april 1967 tot 1 juli 1967

104.

Artikel

2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1967.

Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, B. ROOLVINK.
De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.