Recht op ziekengeld in geval van meer dan één dienstbetrekking

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Deze beschikking werkt terug tot 1 juli 1967.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd, B.Roolvink