Verordening op het inschrijfgeld

Verordening op het inschrijfgeld

De Orde Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel

1

Het bedrag, bedoeld in artikel 60, lid 1, van de Wet op de Registeraccountants, dat moet worden betaald bij de indiening van een aanvrage ter inschrijving in het accountantsregister, wordt vastgesteld op € 275,-.

Dit bedrag moet worden voldaan aan het Nederlands Instituut van Registeraccountants, te Amsterdam.

Artikel

2

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam: Verordening op het inschrijfgeld.

Rotterdam
De voorzitter,A.F.Tempelaar

Goedgekeurd bij beschikking van de Staatssecretaris, van Economische Zaken van 3 januari 1968, Directoraat-Generaal voor Industrie en Handel, nr. 267/4946/DO.