Kringverordening

Kringverordening

De ledenvergadering van de Orde Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel

1

Artikel

2

Het doel der kringen is:

  • a.

    het versterken van de band tussen de leden van de Orde;

  • b.

    het medewerken aan de verwezenlijking van de in artikel 1 van de Wet op de Registeraccountants omschreven taken van de Orde;

  • c.

    het bevorderen van de gedachtenwisseling over beroepsvraagstukken.

Artikel

3

Artikel

4

De kosten der kringen komen ten laste van de Orde tot een jaarlijks bij de begroting van de Orde te bepalen bedrag.

Artikel

5

Het bestuur stelt – de ledenvergadering gehoord – nadere regelen vast ter uitvoering van deze verordening.

Artikel

6

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam: Kringverordening.

Rotterdam
A. F. Tempelaar voorzitter