Bestuursverordening

Bestuursverordening

De ledenvergadering van de Orde Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Stelt de volgende verordening vast:

Samenstelling van het bestuur

Artikel

1

Dagelijks bestuur en commissies van bijstand

Artikel

2

Vervallen

Artikel

3

Bevordering meningsvorming onder de leden

Artikel

4

Bibliotheek

Artikel

5

Het bestuur voorziet in de instelling van een bibliotheek. Het regelt de inrichting, de instandhouding en het gebruik hiervan.

Accountantsdag

Artikel

6

Het bestuur organiseert, zo mogelijk jaarlijks, een bijeenkomst, genaamd Accountantsdag. Deze draagt naar de mate, waarin dit het bestuur in het belang van de Orde nuttig voorkomt, een openbaar karakter.

Orgaan en ledeninformatie

Artikel

7

Jurisprudentie

Artikel

8

Bureau der Orde

Artikel

9

Slotbepalingen

Artikel

9a

Het bestuur publiceert alle beslissingen van de Raden van Tucht voor registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten die op grond van artikel 52 van de Wet tuchtrechtspraak accountants worden genomen voor zover zij betrekking hebben op tegen registeraccountants gerezen bezwaren. Indien tegen een beslissing beroep is ingesteld waarop ten tijde van de publicatie nog geen uitspraak is gedaan, wordt dit bij de publicatie vermeld.

Artikel

10

Het bestuur stelt – de ledenvergadering geboord – nadere regelen vast ter uitvoering van deze verordening.

Artikel

11

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam: Bestuursverordening.

Rotterdam
A. F. Tempelaar voorzitter