Verordening kostenvergoedingen

Verordening kostenvergoedingen

De ledenvergadering van de Orde Nederlands Instituut van Accountants,
Stelt de volgende verordening vast:

Artikel

1

Artikel

2

Als verblijfkosten worden vergoed de werkelijk gemaakte kosten voor consumpties, maaltijden en overnachting, voor zover deze kosten naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk zijn gemaakt en binnen de grenzen van de redelijkheid blijven.

Artikel

3

Artikel

3a

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Goedgekeurd bij beschikking van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 5 maart 1968, nr. 268/165/DO, Directoraat-Generaal voor Industrie en Handel. Wijzigingen laatstelijk goedgekeurd bij beschikking van de Minister van Economische Zaken d.d. 21 februari 2002, nr. ME/MW/02009318.