Besluit van 27 februari 1968, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 28a, eerste lid, onder a, van de Huurwet

Besluit liberalisatie huurbeleid II

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 5 februari 1968, no. 0202937, afdeling Juridische Zaken;
Overwegende, dat het gelet op de situatie op de woningmarkt in de provincies Noord-Brabant en Limburg wenselijk is in deze gewesten gemeenten aan te wijzen, waarin een aantal bepalingen van de Huurwet niet van toepassing is;
Gezien de adviezen van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en Limburg;
De raden der betrokken gemeenten gehoord;
De Raad van State gehoord, advies van 14 februari 1968, no. 59;
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 22 februari 1968, no. 0221935, afdeling Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

I

Het bepaalde in Hoofdstuk II, de artikelen 11, 12 en 12a en de Hoofdstukken IV-VI, met uitzondering van de artikelen 26a, 27, eerste en tweede lid, en 28 van de Huurwet is niet van toepassing in de volgende gemeenten:

  • I.

    Asten, Bergen op Zoom, Boxmeer, Boxtel, Cuyk en St. Agatha, Deurne, Dongen, Drunen, Etten-Leur, Gemert, Gilze en Rijen, Goirle, Loon op Zand, Mierlo, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Roosendaal en Nispen, Rosmalen, Rucphen, Schijndel, Sint-Oedenrode, Someren, Steenbergen, Uden, Veghel, Vlijmen, Waalwijk, Werkendam, Zevenbergen en Zundert, alle gelegen in de provincie Noord-Brabant;

  • II.

    de in de provincie Limburg ten zuiden van de gemeenten Echt en Ohé en Laak gelegen gemeenten, met uitzondering van Maastricht, Brunssum, Eygelshoven, Heerlen, Hoensbroek, Kerkrade, Nieuwenhagen, Schaesberg en Ubach over Worms.

Artikel

II

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit liberalisatie huurbeleid II. Het treedt in werking met ingang van 1 mei 1968.

Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, W. F. SCHUT.
De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.