Regeling rijksinvoerkeurloon voor vleeswaren

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Gelet op artikel 3 van het Koninklijk besluit van 12 augustus 1957 nr. 34 (Stcrt. 164) en artikel 14 van het Koninklijk besluit van 6 juni 1922 (Stb. 395),

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Vervallen.

Artikel

3

De beschikkingen van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 11 september 1957, nr. 12769, afdeling Gezondheidsbescherming, Directie Volksgezondheid (Stcrt. 179), en van 9 augustus 1957, nr. 11942, afdeling Gezondheidsbescherming, Directie Volksgezondheid (Stcrt. 166), worden ingetrokken.

Artikel

4

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 april 1968.

's-Gravenhage
De Staatssecretaris voornoemd, J. R. H.Kruisinga