Uitbreiding kring van verzekerden ingevolge de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Vervallen

Artikel

4

Deze beschikking werkt terug tot 1 juli 1967.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd, B.Roolvink