Aanwijzing bewijs van bekwaamheid voor toelating examens akte handenarbeid l.o.

Aanwijzing bewijs van bekwaamheid voor toelating examens akte handenarbeid l.o.

Gerekend van 1 januari 1968, zijn aangewezen als bewijs van bekwaamheid, dat toelating verleent tot de examens ter verkrijging van de akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in het vak handenarbeid:

  • 1.

    de akten van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in het vak tekenen, genoemd in de bijlage, bedoeld in hoofdstuk I van titel VI van de Overgangswet w.v.o., onder de nrs. 135, 179, 180 en 181;

  • 2.

    de akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in het vak vrouwelijke handwerken, genoemd in de onder 1 bedoelde bijlage, onder nr. 145;

  • 3.

    de akten van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in het vak huishoudkunde, genoemd in de onder 1 bedoelde bijlage, onder de nrs. 146 en 184.