Bewijs van bekwaamheid voor toelating examens l.o.-akten

Bewijs van bekwaamheid voor toelating examens l.o.-akten

Gerekend van 1 januari 1968 zijn aangewezen als bewijs van bekwaamheid, dat toelating verleent tot de examens ter verkrijging van de akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de vakken lichamelijke oefening, Franse taal, Duitse taal, Engelse taal, Spaanse taal, Friese taal, Esperanto, wiskunde, handelskennis, handenarbeid, landbouwkunde en tuinbouwkunde:

  • 1.

    de bewijzen van bekwaamheid tot het geven van onderwijs, genoemd in de bijlage, bedoeld in hoofdstuk 1 van titel VI van de Overgangswet W.V.O. onder de nummers 1 t/m 65, 67 t/m 131, 151 t/m 156, 160 t/m 175, 185, 192 t/m 194, 199 t/m 203, 207, 208 en 225 t/m 229, 275 en 276;

  • 2.

    de akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs en de daarmede gelijkgestelde akten.