Besluit Monovitaminepreparaten

Besluit monovitaminepreparaten

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Gezien de aanbeveling van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie inzake de harmonisatie der wetgevingen betreffende de overmaat van de werkzame bestanddelen in monovitaminepreparaten M(66)22, Benelux Publikatieblad 1966–8,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel 1 is niet van toepassing op monovitaminepreparaten, welke op het tijdstip, waarop dit besluit in werking treedt, reeds in Nederland door de fabrikant of importeur zijn afgeleverd.

Artikel

3

's-Gravenhage
De Staatssecretaris voornoemd, R. J. H. Kruisinga

Lijst, behorende bij het Besluit monovitaminepreparaten

Maximaal toegelaten vitaminegehalte, uitgedrukt in het percentage van het op de verpakking of in een geschrift, gevoegd bij of in de verpakking, opgegeven gehalte.

Vitamine A . . . . . . . . .

120

120

120

Vitamine B-1 . . . . . . . . .

110

110

Vitamine B-2 . . . . . . . .

110

110

Vitamine B-6 . . . . . . . .

110

110

Cyanocobalamine . . . . . . .

110

110

Hydroxocobalamine

110

110

110 *)In oplossingen, bestemd voor parenterale toediening.

Vitamine C . . . . . . . .

150 **)In vloeistoffen, bestemd voor orale toediening.

110

Vitamine D . . . . . .

120

120

120

Vitamine E . . . . . . .

110

110

110

Vitamine K-3 en K-4 . . . . . .

110

110

Nicotinamide (PP) . . . . . . .

110

110

Calcium pantothenaat

110

Panthenol . . . . .

110

110

Foliumzuur

120

110

Rutine en vitamine P-4

110

110

Behoort bij beschikking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 19 april 1968, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, afdeling Geneesmiddelenvoorziening, nr. 98006.

Mij bekend,

De secretaris-generaal,J. H. Klatte.